Disclaimer

Disclaimer

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website, waaronder begrepen databestanden, teksten, lettertypen, foto’s en overig beeld- en/of geluidsmateriaal, berusten bij BIZ de Vruchtenbuurt.

Het gebruik van van de inhoud en / of vormgeving van de website is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van BIZ de Vruchtenbuurt.