Cookies

Privacy & Cookies

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft BIZ de Vruchtenbuurt de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Contactformulier op devruchtenbuurt.nl

In het contactformulier van deze website wordt gevraagd om een beperkt aantal persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens worden tijdelijk opgeslagen in ons e-mailsysteem (op een Nederlandse server onder Nederlandse jurisdictie) en worden alleen per e-mail verzonden naar het bestuur van BIZ de Vruchtenbuurt waarvoor de gegevens relevant zijn, zodat het bestuur de e-mail kan beantwoorden. Zo komt een contactaanvraag alleen aan bij het bestuur van BIZ de Vruchtenbuurt, welk in die functie toegang heeft tot dit mailsysteem.
De gegevens worden enkel gebruikt voor het beantwoorden van een contactverzoek.
Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en browsergegevens opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens:

De door BIZ de Vruchtenbuurt ontvangen contactformulieren worden tijdelijk opgeslagen ons onze e-mailomgeving en staan altijd op een server die door onszelf worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. De informatie is slechts voor onze eigen doeleinden en wordt nooit aan derden gestuurd. Na maximaal een maand worden de gegevens uit ons systeem verwijderd.

U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in gevallen laten corrigeren of verwijderen.

Statistieken:

Voor het verzamelen van statistieken maakt BIZ de Vruchtenbuurt gebruik van Google Analytics.
Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.
BIZ de Vruchtenbuurt heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens.
De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld.
De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of VS onder Amerikaanse jurisdictie.
Deze opslag wordt 14 maanden behouden.

Cookies:

Deze website maakt alleen gebruik van zogenaamde functionele cookies.
Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat in pagina’s van deze website met een Flash-applicatie wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij maken dus geen gebruik van marketing cookies.
Onze cookies zorgen slechts voor een goede werking van deze website, uw gegevens worden door ons niet opgeslagen.

Lees meer over cookies