Disclaimer

Disclaimer

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website, waaronder begrepen databestanden, teksten, lettertypen, foto’s en overig beeld- en/of geluidsmateriaal, berusten bij BIZ de Vruchtenbuurt of onze licentiegevers.

Het gebruik van van de inhoud en / of vormgeving van de website is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van BIZ de Vruchtenbuurt en/of andere rechthebbende(n).

Beeld
Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot beeldmateriaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij contact met ons op te nemen.